Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi

Proje kapsamında 26 Düzey-2 bölgesi için 26 bölgesel değerlendirme raporu ve Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirmesi ulusal raporu hazırlanmaktadır.

Türkiye genelinde 6000 firmaya uygulanacak olan anketin amacı Türkiye’deki yatırım ortamı ile ilgili geçerli ve güncel bilgiler yoluyla politika ve programların geliştirilmesine ve uygulanmasına destek sağlamaktır.

Proje Hakkında
“Türkiye’de Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi” (BYOD) Avrupa Birliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. 19 Eylül 2014’te Ankara’da başlatılan proje çalışmalarının iki yıl sürmesi ve 19 Eylül 2016’da tamamlanması beklenmektedir. Proje Dünya Bankası Grubu tarafından uygulanmaktadır. Ana faydalanıcısı Kalkınma Bakanlığı olan Proje’nin koordinasyonu Bölgesel Gelişim ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. Projenin genel hedefi sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla bölgesel ve merkezi kurumlarda kapasite geliştirilmesine katkıda bulunmak ve yatırım ortamında iyileştirmelerin kesintisiz olarak yapılabilmesi için gerekli araçları geliştirmektir.

 

dunya_bankasi
color
http://yatirimortami.sbb.gov.tr/wp-content/themes/yunik-installable/
http://yatirimortami.sbb.gov.tr/
#EDB44D
style3
paged
Etkinlikler Yükleniyor
#595859
on
none
loading
#595859
Sort Gallery
http://yatirimortami.sbb.gov.tr/wp-content/themes/yunik-installable
on
no
off
on
off
off