Proje Bilgisi

“Türkiye’de Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi” (BYOD) Avrupa Birliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Projenin süresi 2 yıldır ve proje uygulaması 19 Eylül 2014’te başlatılmıştır. Proje Dünya Bankası Grubu tarafından uygulanmaktadır. Ana faydalanıcısı Kalkınma Bakanlığı olan Proje’nin koordinasyonu Bölgesel Gelişim ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. Projenin genel hedefi sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla bölgesel ve merkezi kurumlarda kapasite geliştirilmesine katkıda bulunmak ve yatırım ortamında iyileştirmelerin kesintisiz olarak yapılabilmesi için gerekli araçları geliştirmektir.

 

Projenin dört amacı bulunmaktadır:

i.   Merkezi ve yerel kurumlarda veriye dayalı politika üretimi, uygulaması ve değerlendirmesi için kapasite geliştirilmesi;

ii.  Merkezi ve yerel kurumlarda yatırım destek ve tanıtım alanında kapasite geliştirilmesi;

iii. Türkiye’de bölgesel ve ulusal seviyelerde yatırım ortamı kalitesini ölçen ilk veritabanının oluşturulması;

iv. Bu veritabanı sayesinde Türkiye’de bölgesel ve ulusal seviyede yatırım yeri kalitesini değerlendiren raporların hazırlanması.

 

Projenin Paydaşları

basic14Kalkınma Bakanlığı

basic14Dünya Bankası

basic14Merkezi İhale ve Finans Kurumu

basic14Avrupa Birliği Delegasyonu

basic14Kalkınma Ajansları

basic14Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı

basic14Ekonomi Bakanlığı (YOİKK)

basic14TÜİK

basic14Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

basic14AB Bakanlığı

Proje Faaliyetleri

kareler

İşletme Anketleri

İşletme Anketi, Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesi’nin 4 ana bileşeninden birini oluşturmaktadır. BYOD Projesi öncesi Türkiye’de ulusal düzeyde iki tane İşletme Anketi çalışması  yapılmıştır. 2008 ve 2013 yıllarında yapılan çalışmalardan farklı olarak proje kapsamında yapılacak olan İşletme Anketi, Türkiye’nin her ilinde ve toplamda 6000 işletmede uygulanacak ve bölgesel olarak karşılaştırmalı analiz yapmaya imkan verecektir.

ICA Raporları

Türkiye için hazırlanan 2010 Yatırım Ortamı Değerlendirmesi (ICA) raporu ülkenin başlıca bölgeleri arasında iş ortamının kalitesi bakımından büyük eşitsizlikler olduğunu ortaya koymuştur. Bölgesel düzeyde yatırım ortamı değerlendirmelerinin yapılması her bir bölgedeki iş koşullarına  ilişkin ayrıntılı göstergeler sağlayacaktır. Bu proje, daha önce yapılan çalışmaları esas alarak başlangıç düzeyi verilerini üretecek ve NUTS II düzeyinde 26 bölgesel yatırım ortamı değerlendirmeleri ile birlikte ulusal düzeyde bir yatırım ortamı değerlendirmesi sağlayacaktır. Bu çıktılar ve kapasite oluşturma faaliyetleri sayesinde kalkınma ajansları yakın gelecekte bu verileri ve analizleri kendi başlarına ve kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde üretebilecektir. Kalkınma Bakanlığı da böyle bir çalışmanın koordinasyonunun gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak kapasitesini geliştirmektedir.

Yatırım Desteği ve Tanıtımı

Proje, bölgelerin ilgili ekonomilerinde mevcut ve yeni ortaya çıkan eğilimlerin ve koşulların daha iyi izlenmesine ve değerlendirilmesine ek olarak, Türkiye’deki yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerinin bir değerlendirmesini de içermektedir. Yatırım faaliyetlerine ilişkin bu değerlendirme ilk bulgularını vermeye başladıktan sonra, ulusal ve bölgesel düzeyde kalkınma alanında çalışan personel arasında kapasitenin geliştirilebilmesi amacıyla ilişkili eğitimlerin verilmesi ve saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

color
http://yatirimortami.kalkinma.gov.tr/wp-content/themes/yunik-installable/
http://yatirimortami.kalkinma.gov.tr/
#EDB44D
style3
paged
Etkinlikler Yükleniyor
#595859
on
none
loading
#595859
Sort Gallery
http://yatirimortami.kalkinma.gov.tr/wp-content/themes/yunik-installable
on
no
off
on
off
off